Eleva o nivel do teu negocio con EGATEL

Egatel é unha empresa con 30 anos de experiencia no deseño e fabricación de produtos de alta tecnoloxía, polo que somos plenamente conscientes da importancia da Innovación e dos retos asociados.

Poñemos o noso Know-How e a experiencia adquirida ao servizo dos nosos clientes para asesoralos, ofrecerlles a nosa capacidade de Enxeñaría e Deseño e axudalos a implementar a súa estratexia de innovación. Como socio tecnolóxico, aportamos toda a nosa experiencia ao desenvolvemento de solucións innovadoras, de alto valor engadido e ao mellor custo.

Somos expertos nas seguintes áreas:


Sistemas de radiofrecuencia e microondas

Antenas

Procesado dixital de sinal

Microelectrónica


Enxeñaría de sistemas

Integración de sistemas

Solucións personalizadas

Axudamos aos nosos clientes a transformar as súas ideas en produtos comerciais, deseñando solucións dende o principio pensando na súa industrialización e fabricación para acelerar o Time-To-Market e maximizar a rendibilidade da súa explotación comercial.

Ofrecemos servizos de consultoría estratéxica, analizamos as necesidades técnicas e comerciais dos nosos clientes e seleccionamos os perfís e recursos de enxeñería óptimos para cada proxecto.

Servizos

 • Metodoloxía de deseño DFX (Design For Excellence)
 • Revisión das especificacións e selección da arquitectura que ofreza o mellor rendemento e garantindo un perfecto traslado á liña de produción
 • Selección da Lista de materiais co obxectivo de optimizar o custo e os prazos de entrega
 • Realización de POC (proba de concepto), modelos e desenvolvemento de prototipos funcionais para validación de especificacións do cliente
 • Definición da arquitectura hardware baseada na análise funcional das necesidades dos clientes
 • Selección das tecnoloxías máis adecuadas: analóxica, dixital, potencia, radiofrecuencia e microondas
 • Deseño de esquemas electrónicos e enrutamento de PCB (multicapa, fibra, teflón, etc.)
 • Definición da arquitectura de software baseada na análise funcional das especificacións do cliente
 • Procesamento de sinal dixital en FPGA
 • Desenvolvemento de aplicacións sobre procesadores embebidos
 • Software de control de hardware (controladores/capa baixa)
 • Software de xestión remota e telecontrol
 • Interfaces gráficas de usuario web (GUI WEB)
 • Aplicacións de comunicación en rede
 • Uso de linguaxes avanzadas incluídas orientadas a obxectos (VHDL, C, C++, Python, etc.)
 • Metodoloxías de desenvolvemento áxil
 • Estudo e deseño das partes mecánicas do produto: elección de materiais, procesos, etc.) en función das especificacións do cliente e da normativa correspondente (normativa, seguridade, medio ambiente, etc.)
 • Deseño de sistemas de disipación de calor
 • Modelado 3D e elaboración de planos
 • Xestión da obsolescencia: revisión da BOM, busca de alternativas e negociación de prezos con provedores e redeseño para acomodar os novos compoñentes do circuíto
 • Actualización e evolución dos deseños de hardware e software preexistentes para incorporar novas funcionalidades a través da prestación de servizos de soporte a longo prazo (Long Term Support)

Programas de financiamento de I+D+I

A partir da nosa sólida traxectoria en programas de financiamento público-privado de proxectos de I+D, ofrecemos aos nosos clientes un servizo de busca de financiamento a través de proxectos colaborativos (autonómicos, nacionais, europeos ou por sector empresarial).

Somos expertos na xestión e coordinación de proxectos de I+D+i, na elaboración de propostas e elaboración de informes técnicos orientados á consecución da excelencia e na prestación de servizos de oficina técnica de proxectos.