EGATEL e o Covid-19

EGATEL e o Covid-19

Ante esta situación excepcional debido ó brote do COVID-19 e siguindo as recomendaciós das autoridades sanitarias para ataxar o avance do virus, EGATEL está aplicando as medidas necesarias para reducir ó mínimo os riscos para a saude dos nosos traballadores, clientes e proveedores.

Implementado procedementos para o teletraballo da plantilla e medidas de seguridade con quendas rotativas para o resto do personal de producción, así como o fomento de reunións virtuais. Deste xeito reducimos la presenza física nas nosas oficinas e os desprazamentos innecesarios.

En EGATEL seguimos cos nosos servizos, traballando para atenderlles como hasta o momento, entregando equipos e dando soporte ós clientes.

Agradecemos a comprensión dos nosos clientes y colaboradores ante esta situación, sendo o noso obxectivo seguir cumprindo coa nosa calidade de servizo gracias a o esforzo e a xestión eficaz de todo o noso equipo.

Un cordial saudo:

Francisco Javier Valdés

CEO