Sobre nós

edificio egatel

Egatel é unha empresa especializada no deseño, desenvolvemento e fabricación de equipos para a radiodifusión de TV e comunicacións vía satélite.

Os produtos para a transmisiónn de TV inclúen transmisores e reemisores de todas as potencias de RF para os principais estándares de TV Dixital Terrestre.

No sector satCOM, a liña de produtos céntrase ono desenvolvemento de terminais satélite que permiten ofrecer servizos interactivos vía satélite como a IoT, M2M ou TV conectada.

EGATEL dedica máis do 40% do seu persoal de maneira exclusiva a actividades de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i), principalmente no ámbito das comunicacións por radiofrecuencia, para ofrecer equipos de alta tecnoloxía ao mercado.

A compañía está integrada na Área de Servizos e Tecnoloxía de COMSA Corporación, grupo referente no sector das infraestructuras e a engxeñaría a nivel mundial.

Egatel en COMSA CorporaciónHistoria de EgatelCompromiso medioambientalIgualdade e Conciliación
Egatel en Comsa Corporacion

Egatel está integrada na área de Servizos e Tecnoloxía de COMSA Corporación, o segundo grupo español non cotizado no sector das infraestructuras e a enxeñaría.

COMSA Corporación é un grupo de referencia no desenvolvemento de solucións globais no ámbito das infraestructuras, a enxeñaría, a tecnoloxía, o medio ambiente, o transporte e a loxística, o mantemento e os servizos, as concesións e as enerxías renovables. A compañía conta con unha facturación de máis de 1.300 millóns de euros e dispón de unha plantilla de máis de 8.000 empleados.

Un dos pilares de COMSA Corporación é a súa aposta pola internacionalización. Na actualidade, a compañía está presente en 25 países: Alemania, Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Francia, Letonia, Lituania, Marruecos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía e Uruguay. A empresa suma un volumen de negocio de 644 millóns de euros neste ámbito.

Egatel Fundación

Sede Central de Egatel – Día da inauguración

1992: Ano de fundación de Egatel. Comeza a súas actividades en sectores domésticos de recepción satélite e primeiros pasos no sector profesional de microrepetidores analóxicos.

1994: Trasládase a actividade da empresa ó Parque Tecnolóxico de Galicia, dentro dos programas de viveiros de empresa.

1995: Conséguense as primeiras homologacións de equipos “broadcast” profesionais para Abertis Telecom, operador maioritario en España.

1999: Inagúrase a sede actual e oficial de Egatel no Parque Tecnolóxico de Galicia. Comeza a participación de Egatel no mundo da TV Dixital de forma moi destacada como proveedor principal en España para Abertis Telecom.

2002: Conclúense os suministros de 5 multiplex en España (Proxecto Quiero TV), acadando unha porcentaxe do 90%, con cerca de 750 equipos en media e alta potencia dixital.

2004: Egatel alcanza os seus primeiros logros no mercado internacional suministrando transistores de 10KW de potencia analóxica.

2005: Acordo OEM con Rohde & Schwarz para l suministro de Gapfillers multiestándar.

2010: Conclúense co apagón analóxico, suministros en toda España durante 2 anos e para os 5 multiplex estatales e multplex autonómicos, máis de 800 transmisores dixitais de media potencia e máis de 3000 microtransmisores e microreemisores dixitais de baixa potencia.

2012: Egatel suministra ao Mercado Mexicano un Transmisor de TV Dixital de 14KW, o equipo adquirido pola Universidade Autónoma de Nuevo León en Monterrey, é o de máis alta potencia que opera no país.

2013: Despregamento da rede nacional de TDT en Marrocos. (SNRT- Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision).

2015: Despregamento da rede nacional de TDT en: México (TV Azteca), Arxentina (INVAP), Arxelia (TDA-Télédiffusion D’Algérie), Kenia (KBC- Kenya Broadcasting Corporation).

2016: Lanzamento comercial do ‘smart LNB’, produto para comunicacións por satélite bidireccionais.

Egatel commitment to sustainability

Un dos grandes problemas das sociedades desenrroladas é que a sua taxa de crecemento está fortemente ligado a un consumo desaforado de recursos necesarios para producir enerxía o que, evidentemente, plantexa un problema de sostenibilidade a medio e longo prazo.

O compromiso de EGATEL co desenrrolo empresarial sostible comeza no departamento de I+D, onde se fixan políticas de deseño orientadas á consecución de equipos enerxéticamente eficientes, obtendo un rendemento máis elevaso en cada nova familia de equipos.

O desenvolvemento de equipos eficientes en enerxía permite reducir os custos de operación, ó demandar un menor consumo de enerxía, e reducirse a xeneración de calor no interior dos equipos, disminuindo polo tanto os requisitos de refrixeración.

Outro aspecto importante para as compañías comprometidas coa sostenibilidade medioambiental é a xestión dos residuos xenerados durante a actividade normal da empresa.

A xestión dos residuos perigosos está definida e regulada por distintos procedementos e normas aprobadas polos gobernos de ámbito nacional e autonómico. A recollida de estos residuos lévase a cabo por empresas cualificadas no Tratamento de Residuos Perigosos.

EGATEL tamén é membro da Fundación sin ánimo de lucro ECOTIC. O obxetivo principal de ECOTIC é a conservación do medio ambiente e o desenrrolo sostible das empresas. Por esta razón, a súa actividade principal é a xestión de residuos de equipos eléctricos e electrónicos producidos ou comercializados polos membros asociados.

A tal fin participan, fabricantes, distribuidores e persoas responsables da comercialización dos dispositivos e equipos antes mencionados a través da súa adhesión á Fundación, prestando especial atención ó cumplimento da regulación vixente na xestión de residuos, así como a suscripción dos acordos públicos e privados necesarios para a consecución dos seus fins.

AENOR-Xestión de Calidade
AENOR – Xestión Medioambiental
EGATEL-Política de Calidade e Medio ambiente
EGATEL – Desempeño Ambiental

EGATEL S.L. Comprometeuse no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para lograr a igualdade real dentro da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como principio estratéxico da nosa política corporativa e de recursos humans, para unha igualdade efectiva entre mulleres e homes.

En todos e cada un dos ámbitos nos que se desenvolve a actividade desta empresa, desde a selección ata a promoción, pasando pola política salarial, formación, condicións de traballo e emprego, a saúde laboral, a ordenación do tempo de traballo e conciliación, corresponsabilidade, a prevención e acción contra o acoso sexual e o acoso baseado no sexo e o uso non discriminatorio da linguaxe, a comunicación e a publicidade, asumimos o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, atendendo, de xeito especial, a discriminación indirecta, entendendo por esta “a situación na que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutral pon unha persoa dun sexo en desvantaxe particular con respecto ás persoas do outro sexo”.

Egatel foi o principal provedor de equipos de transmisión de sinal de TV Dixital para o despregamento da primeira rede nacional SFN no mundo. A desconexión analóxica en España completouse con máis de 7500 transmisores e reemisores de TV fornecidos a Cellnex (Abertis Telecom) así como a outros operadores rexionais posteriores.

Cellnex

( Abertis Telecom )

Posta en marcha de 15 novos centros adxudicados por TV Azteca para o despregamento de TDT en México. O proxecto inclúe a instalación de 29 transmisores de televisión ATSC da serie TUWH4000, combinadores, paneis de conexión e cargas. A gran maioría dos transmisores fornecidos pertencen á Serie WHET (Transmisores de Alta Eficiencia de Banda Ancha) e están a transmitir TV Dixital en diferentes estados do país.

TV Azteca

( México, 2015/2016 )

O “IoT First” Terminal contribúe á transformación dixital dos fogares e das empresas, aspecto fundamental para promover a difusión do coñecemento e o crecemento económico nos próximos anos. (xurado do Premio INEO ao produto máis innovador polo proxecto 'smart LNB')

“IoT First” Terminal

( Premio INEO, 2016 )

Extensión da Televisión Dixital Terrestre en Alxeria con 3 proxectos asignados pola TDA (TV Pública Alxerina). Consistiron na instalación de 42, 16 e 10 estacións de Televisión Dixital coa subministración de transmisores de TV Serie CHE9000, proteccións eléctricas e sistemas radiantes.

TDA

( Argelia, 2015/2016 )

Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision de Marrocos, fornecéronse máis de 130 transmisores de TV Dixital DVB-T2 para o despregamento de rede de TDT.

SNRT

( Marruecos )

Despregamento da TDT en kenia coa instalación e posta en marcha de 10 centros de transmisión de alta potencia, con equipos da Serie TUWH4000 (Serie WHET - Wideband High Efficiency Transmitters), situados en diferentes puntos crave do país. O proxecto ?chave en man? para APD permite ao operador de TV pública KBC (Kenya Broadcasting Corporation) estender a rede de TV Dixital Terrestre no país.

KBC

( Kenia, 2015/2016 )

O equipamento de alta eficiencia enerxética permitiu ampliar a rede de TDT operada por ARSAT en Arxentina. O proxecto asignado pola empresa angentina INVAP (Sociedade do Estado de Investigación Aplicada) consistiu na subministración de transmisores de alta potencia da Serie TLWH7800 refrigerados por líquido, para pór en marcha 14 estacións de TV Dixital Terrestre.

INVAP

( Argentina, 2015 )

O proxecto para Malivision consiste na subministración dun sistema "custom" 5+1 de 1,6 kWrms de potencia. Son equipos da Serie TLWH7800 que utilizan refrigeracion líquida compartida entre distintos transmisores integrados nun mesmo rack. Este sistema está previsto para unha ampliación a 9+1 e instalouse en Bamako.

Malivision

( Mali, 2016 )

As nosas referencias