Proxectos de I+D+i

SHIPMATE

Satellite Hybrid Information Protocol for MAritime TElecommunications-SHIPMATE

Expediente: RTC2019-007218-7
Programa de financiamento: RETOS COLABORACIÓN
Socios: Egatel, Alén Space e Gradiant
De Xaneiro 2020 a Xuño 2022

O principal obxectivo deste proxecto é o deseño e desenvolvemento dunha rede baseada en VDES e 5G, que permita a comunicación bidireccional entre buques, boias, balizas virtuais, etc. e estacións terrestres, proporcionando unha solución completa de monitorización para o sector marítimo.

Co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación e da Axencia Estatal de Investigación

STELARIS IoT

SisTEma sateLitAl híbRIdo para redeS IoT – STELARIS-IoT

Expediente: RTC2019-007216-7
Programa de financiamento: RETOS COLABORACIÓN
Socios: Egatel y Gradiant
De Xaneiro 2020 a Marzo 2022

O principal obxectivo de STELARIS-IoT é o deseño e desenvolvemento dun sistema híbrido de comunicacións 5G por satélite / móbil. O deseño está optimizado para aplicacións de Internet das cousas (IoT) de baixa tasa binaria e ciclo de traballo, normalmente sensores e actuadores. Este sistema permite proporcionar conectividade bidireccional a un gran número de dispositivos IoT en rexións sen cobertura doutras redes, ben directamente a través dunha ligazón por satélite ou indirectamente, creando unha área con extensión de cobertura 5G segundo a categoría de servizo mMTC (máquina de comunicacións masivas) tipo) e usando a ligazón por satélite como backhaul.

Co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación e da Axencia Estatal de Investigación

PRIME LAS

Funcionalización de placas electrónicas mediante metalización selectiva por tecnoloxía láser – PRIME-LAS

Expediente: RTC2019-007217-2
Programa de financiamento: RETOS COLABORACIÓN
Socios: Egatel, Star Electrónica e Aimen
De Xaneiro 2020 a Diecembro 2022

Dentro do proxecto PRIME-LAS, desenvolverase un proceso de impresión láser para a fabricación de PCB. En particular, estudaranse dúas tecnoloxías de impresión baseadas en: transferencia láser e funcionalización láser.

Co apoio do Ministerio de Ciencia e Innovación e da Axencia Estatal de Investigación

SPACE: Sistema de control de Drons

De Xaneiro de 2016 a Decembro de 2018
EXP 00092049 / ITC-20161184

O obxectivo principal é o desenvolvemento dun sistema de protección perimetral para infraestruturas críticas contra ataques aéreos con calquera tipo de dron. Para iso proponse o uso de sensores baseados en dúas tecnoloxías complementarias: análise do espectro de radiofrecuencia (RF) e sensores ópticos.

A fusión de información destas dúas tecnoloxías de detección e localización permitirá detectar drones de calquera tipo, aínda que non teñan unha conexión por ondas de radio  e o sistema pode funcionar 24×7 (día e noite, mesmo en caso de mal tempo).

O proxecto, iniciado en 2016 e finalizado en 2018, ten un orzamento total de 1.424.269 euros e a súa execución está en Galicia. O consorcio do proxecto SPACE está composto polas seguintes empresas

+ TRC é unha empresa de tamaño medio especializada en enxeñería, infraestrutura, integración de sistemas, desenvolvemento de software e servizos profesionais para empresas e administracións públicas.

+ICTEL INGENIEROS é unha PYME  de enxeñería electrónica especializada no desenvolvemento de hardware electrónico con ampla experiencia en aplicacións informáticas para a xestión e control de todo tipo de equipos, así como a integración de sistemas e comunicacións. 

+EGATEL é unha gran empresa especializada na investigación, desenvolvemento e fabricación de produtos e sistemas de radiofrecuencia e microondas deseñados para transportar ou transmitir sinais de televisión. Deste xeito, o consorcio formado para o desenvolvemento deste proxecto está formado por dúas pemes e unha gran empresa con capacidades complementarias.

Para acadar os obxectivos do proxecto e dado o alto nivel de I + D que require este desenvolvemento, as tres empresas contarán coa subcontratación do centro tecnolóxico GRADIANT, que aporta a súa capacidade e experiencia de dúas das súas áreas técnicas: Comunicacións Información dixital e multimodal.

O proxecto está subvencionado polo CDTI – Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial – a través do programa FEDER-INTERCONECTA 2016, conta co apoio do Ministerio de Economía e Competitividade e cofinanciado cos fondos FEDER da Unión Europea.

Sat2Car: Coche conectado via satélite

De Setembro de 2016 a Decembro de 2018
EXP 00091935 / ITC-20161234

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA

O obxectivo principal do proxecto SAT2CAR é desenvolver e validar un sistema integral de servizos e aplicacións móbiles no vehículo a través dun satélite de comunicacións para ofrecer aplicacións a bordo bidireccionales en “coches conectados”. O proxecto, iniciado en 2016 e finalizado en 2018, ten un orzamento total de 1.726.262 € e a súa execución localízase principalmente en Galicia. Para acadar os obxectivos do proxecto, o consorcio encargado de levar a cabo as actividades do proxecto está composto por:

+ Un fabricante final do vehículo (OEM), PSA Peugeot Citroën

+ Un operador de satélites, HISPASAT

+ Un fabricante de equipos de telecomunicacións, EGATEL, líder do consorcio.

+ Un proveedor de servizos TIC, ALTIA + Unha PEME tecnolóxica, QUOBIS

Ademais, os organismos de investigación subcontratados son dous centros tecnolóxicos, CTAG – Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e GRADIANT – Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia e unha universidade da Universidade de VIGO, que promove e apoia actividades de I + D da industria A natureza multisectorial do proxecto vese complementada coa súa diversidade territorial xa que, aínda que o consorcio está formado principalmente por entidades galegas, Hispasat participa a través do seu centro situado nas Illas Canarias. O proxecto está subvencionado polo CDTI – Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial – a través do programa FEDER-INTERCONECTA 2016, conta co apoio do Ministerio de Economía e Competitividade e cofinanciado cos fondos FEDER da Unión Europea


TRANSLIGHT:

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA

TRANSLIGHT é un proxecto de investigación dirixido a desenvolver tintas aplicadas a través de tecnoloxías dixitais (inkjet e LIFT) e produtos electrónicos nos sectores de montaxe de compoñentes e automoción .O proxecto está composto por cinco empresas.

TORRECID actúa como coordinador e o seu papel é o desenvolvemento de tintas para inxección de tinta dixital (inxección de tinta) e tecnoloxías de impresión LIFT. Por outra banda, TRANSLIGHT está composta por dúas empresas de longa tradición no deseño e montaxe de compoñentes electrónicos, ELECTRÓNICA FALCÓN e EGATEL, que desexan superar as barreiras actuais da tecnoloxía de montaxe en superficie. E, finalmente, dúas empresas do sector do automóbil, Advanced Automotive Anntenas (A3) e MAIER, que pretenden investigar a integración da electrónica directamente nos seus produtos, aproveitando as ferramentas de fabricación dixital que se abordan no proxecto.

Así, o consorcio articúlase en torno a un obxectivo común, establecendo un marco formado por toda a cadea de valor, dende os materiais (tintas) ata os futuros usuarios da tecnoloxía. Ademais, as sinerxías xeradas durante a execución de actividades comúns permitirán ás empresas avanzar máis rapidamente na execución dos resultados.

O proxecto TRANSLIGHT ten unha duración de 36 meses a partir do 1 de xaneiro de 2018 e finaliza o 31 de decembro de 2020 cun orzamento de 494.046 euros cofinanciado por CDTI e FEDER
Polarys: Seguridade e emerxencias marítimas

De Setembro de 2016 a Decembro de 2018
EXP 00091271 / ITC-20161120

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA


O proxecto Polarys aborda o desenvolvemento dun transceptor VDES (VHF Data Exchange System) de modo dual terrestre/satélite para intercambiar información de seguridade marítima de barco-barco e de barco-costa.
Socios do proxecto: EGATEL, Retevisión (grupo Cellnex), Insitu, SCIO Innovation Technologies, BASTET Ingenieria, Gradiant, CINAE.

IoT@AS: Internet of Things @ Agro Space

De Setembro de 2016 a Decembro de 2018
EXP 00091605 / ITC-20161045

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA

Baixa un PDF sobre este proxecto

Os obxectivos do proxecto desenvolver unha plataforma aberto para sistemas de telecontrol e xestión de zonas de rego (STG) a través da aplicación de novas tecnoloxías de comunicación, protocolos interoperables e baixos custos de produción para a xestión integral e eficiente de auga e enerxía en ambientes agrícolas.

IoT @ AS é un proxecto colaborativo entre OdinS, EGATEL, ISOTRON, TRAGSA e INTEGRASYS que se unen para destacar a súa experiencia en enxeñería aplicada a sistemas de irrigación e comunicacións por satélite e desenvolver unha solución innovadora que resolve os problemas existentes de interoperabilidade e eficiencia. e conectividade que ofrece a apertura a novos mercados tanto a nivel nacional como internacional.

O proxecto desenvolverase en 3 áreas obxectivo do programa INNTERCONECTA como Andalucía, Galicia, Murcia, totalmente aliñado co “Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014-2020” integrado no RIS3 de cada comunidade, mobilizando as pemes, a industria, os centros de investigación, asociacións de usuarios e administracións públicas.

IoT @ AS ten unha duración de 28 meses, a partir do 1 de setembro de 2016 e finaliza o 31 de decembro de 2018, cun orzamento total de 1.489.479,00 euros. O proxecto está subvencionado polo CDTI – O Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial – a través do programa FEDER-INTERCONECTA 2016, conta co apoio do Ministerio de Economía e Competitividade e está cofinanciado cos fondos FEDER da Unión Europea.

EFECTO: Sistema de medida del fluxo solar

De Xullo de 2016 a Decembro de 2018
EXP 00091799 / ITC-20161223

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA

O resultado esperado do proxecto é o desenvolvemento dun avanzado sistema de medición de fluxo solar concentrado en liña para centrais térmicas solares con receptor central ou tecnoloxía de torre.

Deseño, desenvolvemento e fabricación dun sistema de monitorización baseado en sensores ópticos, tanto de visión infravermella como de espectro visible.

Este novo sistema desenvolverase para a medida precisa e robusta da radiación solar concentrada nas condicións esixidas polas plantas comerciais, mediante detectores ópticos de alto rendemento e con vantaxes técnico-económicas e ambientais sobre os sistemas de medición no mercado actual.

Este desenvolvemento tecnolóxico proporcionaralle a COBRA unha importante vantaxe competitiva no sector térmico, aumentando non só a durabilidade dos compoñentes clave das plantas térmicas (receptores solares) senón tamén a súa eficiencia, o que acabará por reducir o prezo final da enerxía e terá un efecto positivo na competitividade da empresa a nivel internacional.

As empresas MESUREX e EGATEL tamén se beneficiarán desta vantaxe competitiva como principais provedores do produto desenvolvido e dos centros tecnolóxicos implicados: o Centro Nacional de Enerxías Renovables (CENER), o Instituto de Enerxía IMDEA ea Asociación de Cooperación Industrial e Industrial de Andalucía (AICIA)

SINDA: Sistema de Seguridade en Interiores

De Xullo de 2015 a Decembro de 2017
EXP 00083163 / ITC-20151329

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
O proxecto SINDA aborda o desenvolvemento dun novo modelo de sistema de seguridade para interiores mediante o uso de drons autónomos baseados en Visión Artificial 3D. O novo modelo de vixilancia que propón SINDA trátase dunha evolución dos servizos tradicionais de domótica e videovixilancia nos que se empregan circuítos de vídeo para controlar fogares e establecementos.

A principal diferenza que introduce SINDA é un dron de vixilancia con capacidade para realizar roldas de vixilancia no interior dos edificios onde grava e transmite vídeo en tempo real.
Socios do proxecto: EGATEL, PROSEGUR ESPAÑA S.L., AEROMEDIA UAV S.L., AVANSIG S.L.L.

SILVA: Sistema Multiespectral en UAV

De Xullo de 2015 a Decembro de 2017
EXP 00083020 / ITC-20151263

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
O proxecto SILVA aborda o desenvolvemento dun novo sistema de visión multiespectral embarcado en UAV con procesamento embebido para a detección remota e o control de pragas e enfermidades en masas forestais. O sistema proposto abordará a medición exhaustiva e in vivo de distintos parámetros relacionados co estado de saúde das masas forestais. Expón por tanto, o desenvolvemento dunha nova tecnoloxía con prestacións e alcance que non ofrece ningunha das solucións comerciais existentes.
Socios do proxecto: EGATEL, COTESA (Centro de Observación e Teledetección Espacial S.A.), AMMI Tecnologies S.L. e Bosques Naturales S.A.

ACORN: Agile and Cognitive Radio development framework

De Xuño de 2014 a Decembro de 2016
EXP. TSI-100103-2014-91

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.
Acción Estratéxica de Economía e Sociedade Dixital.
A meta principal da ACORN é explorar as posibilidades da utilización conxunta dos conceptos SDR (Software Defined Radio) e o da radio cognitiva. Para iso desenvolverase unha plataforma de referencia adoptando os principios e elementos de ambas as áreas e que se utilizará como ferramenta para investigar e implementar diversos módulos dos sistemas de comunicacións que permitirá a investigación de diversos dominios do uso.

ISHEM

De Maio de 2013 a Decembro de 2014
EXP 00064007 / ITC-20133042

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
O proxecto ten como finalidade a obtención dunha plataforma integral (HW/SW) para a xestión eficiente das emerxencias sanitarias. Preténdese desenvolver, mediante o uso de tecnoloxías TIC, aplicacións de valor engadido integradas en vehículos, de soporte vital básico e avanzado (SVBs e SVAs), para intercambiar información en tempo real cos centros de coordinación (061-112) e os centros sanitarios de destino.
Trátase dunha proposta moi ambiciosa no seu alcance e que logrou reunir a empresas de tres sectores distintos – TIC, Sanitario e Automoción – ao redor dun mesmo obxectivo. En concreto, as empresas integrantes do consorcio son: Everis, Coremain, Rodríguez López Auto, Imaxdi e os centros tecnolóxicos CTAG e Fundación Ramón Domínguez.

SIMOVI

De Abril de 2013 a Decembro de 2014
EXP 00064619 / ITC-20133114

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
A finalidade do proxecto é a creación dunha plataforma tecnolóxica de monitorización de viñedos que mellore notablemente a xestión de todo o proceso vitícola, optimizando o control de calidade das colleitas e o seu impacto no posterior proceso enológico. A solución proposta baséase en utilizar cámaras de vídeo dotadas dun sistema de visión multiespectral con procesamiento integrado.
Traballarán conxuntamente empresas TIC (Egatel, Austen, Avansig, Eletroships Galicia, Eltor) e adegas ( Pazo de Señoráns e Coto Redondo). Os Centros Tecnolóxicos Aimen e Gradiant, así como a Misión Biolóxica do CSIC darán soporte técnico ás empresas do consorcio.

XMIST

De Maio de 2013 a Decembro de 2014
EXP 00065112 / ITC-20133109

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
O obxectivo principal deste proxecto céntrase na consecución dun sistema integral para a detección e apagado de incendios mediante o uso de hidroavións non tripulados (RPAs – Remotely Piloted Aircraft). As aeronaves controlaranse mediante un avanzado sistema de comunicación non asistido que, de forma automática, realice todo o proceso.
Os socios de Egatel no proxecto XMIST – Everis Aerospace, Flightec Systems e Softwcare – así como o Centro Tecnolóxico Gradiant, teñen unha longa traxectoria e experiencia no sector aeroespacial.

QUIRAV

De Abril de 2013 a Decembro de 2014
EXP 00064461 / ITC-20133071

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
O obxectivo é a mellora de todos os procesos que teñen lugar nos quirófanos, facilitando o labor dos facultativos en todas as tarefas que realizan. Para iso, preténdese obter un sistema experto capaz de Integrar toda a información procedente dos múltiples equipos presentes nos quirófanos.
As empresas que integran o proxecto permiten abarcar toda a cadea de valor tecnolóxica. Egatel e AMMI Technologies son r ecoñecidos fabricantes de equipos de telecomunicacións, mentres que Baía Software, Everis e Plexus contan con ampla experiencia no campo do TIC aplicadas ao medicamento. O Centro de Investigación CITIUS, da Universidade de Santiago, e a Fundación Ramón Domínguez, colaborarán coas empresas no desenvolvemento dos traballos técnicos.

ONDADA

De Xaneiro de 2012 a Decembro de 2014
ITC-20113042

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
Este proxecto ten como obxetivo aumentar a cobertura do servizo de comunicacións marítimas AIS (Automatic Identification System), coa intención de que un maior número de embarcacións poidan beneficiarse do sistema e extender o uso do mismo. Deste xeito, optimizarase a xestión do tráfico marítimo e incrementarase a seguridade das tripulacións.
Ademáis de Egatel, no proxecto participan os seguintes socios: un operador de Telecomunicacións (RETEVISIÓN), unha empresa especializada en desenvolver produtos para o sector marítimo (SCIO) e un Centro Tecnolóxico (GRADIANT).

FUTURE HDA

De Xaneiro de 2012 a Decembro de 2014
ITC-20113075

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FEDER INNTERCONECTA
Desenvolvemento de uhna plataforma de televisión interactiva para proporcionar aos usuarios do Servizo de Saúde Pública aplicacións médicas no fogar mediante a TV Dixital. A través da TV ou de dispositivos móbiles, o paciente pode acceder dende o domicilio ao seu rexistro persoal de saúde, solicitar unha videoconferencia co especialista, recibir consellos, recordatorio, etc.
Las empresas que integran o proxecto son: R, 2Mares, Aldaba, Bahia Software, Egatel, Telecon, Hospital Modelo, Milegroup, RNASA-IMEDIR e os Centros Tecnolóxicos Citius e Gradiant.

EMULSION

De Agosto de 2010 a Setembro de 2012
10TIC070E / IDI-20111358

FINANCIADO POR: XUNTA DE GALICIA – CDTI
Deseño e desenvolvemento de un módem satelital dirixido a vehículos terrestres e marítimos. Proporcionarase aos usuarios finais con aplicacións infotainment e servizos especiais dedicados a mellorar a seguridade a bordo e a xestión de emerxencias.

FURIA3: Futura Rede Integral Audivisual

Desde o 01-01-2009 ao 31-12-2010
TSI-020301-2009-33

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
D.G. para o desenvolvemento da Sociedade da Información.

su_spacer size=”10″]

Ampliación da estructura de I+D de Egatel, aumento do desenvolvemento tecnolóxico

Desde o 01-01-2009 ao 31-12-2010
PCT-430000-2009-0035

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
D.G. para o desenvolvemento da Sociedade da Información.

FURIA2: Futura Rede Integral Audivisual

Desde o 01-01-2008 ao 31-12-2008
TSI-020100-2008-630

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
D.G. para o desenvolvemento da Sociedade da Información.

FURIA: Futura Rede Integral Audivisual

Desde o 01-01-2006 ao 31-12-2007
FIT-330503-2006-6

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
D.G. para o desenvolvemento da Sociedade da Información.